Udendørs afløb

Åben Kloak brønd
  • Hovedledninger
  • Kloakrør / kloakledninger
  • Drænrør
  • Faskiner
  • Tagrender

Hvis kloakken er stoppet

Du bør straks undersøge skelbrønden:

  1. Løft dækslet af brønden
  2. Står der vand i brønden, er forstoppelsen sandsynligvis i de offentlige kloakledninger.
  3. Er brønden næsten tør, så prøv at skylle ud i toilettet. Er brønden stadig næsten tør, er forstoppelsen på den private del af kloakken.

Rens ofte dine tagrender for kviste og blade

Vandlås under vask

Tagrender skal hvert år efter løvfald renses for blade, smågrene m.m. Derved undgår du, at nedløbsbrønden / tagvandsbrønden stopper til.

Der vil altid komme lidt blade og sand i nedløbsbrøndens sandfang. Derfor er det en god idé jævnligt at få den renset den op.

Samtidig kan du tjekke, om der trænger jord ind. Det kan være tegn på, at rør eller brønd er defekt.

Fej ikke grus og blade i nedløbsbrønden. Det bliver liggende i sandfanget på bunden og vil med tiden betyde tilstopninger.

Træer kan ødelægge kloakken

Plant ikke træer over eller lige ved siden af kloakken. Rødderne søger vand og kan ødelægge rørene eller medføre tilstopninger.

Hold også øje med sætninger over kloakken. De kan være tegn på, at noget er galt

Stop vand, der trænger gennem husets fundament

Hvis du får vand ind gennem husets fundamenter, kan det skyldes en utæt eller tilstoppet kloakledning eller nedløbsbrønd.

Det er vigtigt at få stoppet problemet så hurtigt som muligt, da høj fugtighed bl.a. kan medføre meget dyre svampeskader. Vandet kan skyldes en utæt vandledning.

Du kan minimere risikoen for vandindtrængning ved at bortlede overfladevand på belægninger med et omfangsdræn. Kontakt P. H. Kloakrens og få sagen undersøgt.

Tildæk aldrig dine brønddæksler

Hold øje med terrænet rundt om brønde. Hvis jorden sætter sig, er det tegn på fejl i kloakken. Brøndene er lavet, så det er nemt at komme til at rense dem.

Lad derfor ikke dækslet være overdækket og undersøg jævnligt, om dine dæksler er i orden. Et barn kan godt falde ned i selv en mindre brønd.