Spuling af kloaksystemer, brønde og tanke

Kloakrør

Oplever en husejer, at kloakken jævnligt stopper til, er det et sikkert tegn på, at der er noget galt. Formentlig vil der være tale om et brud eller en større sætning, som skal repareres. En spuling vil blot symptombehandle det egentlige problem. Er der behov for reparation, kræver lovgivningen, at reparationen foretages af en autoriseret kloakmester.

Udførelse af en god, effektiv og sikker højtryksspuling af en kloakledning, kræver et indgående kendskab til bl.a. ledningssystemet, materialer, spule- og sikkerhedsudstyr.

En kloak er konstrueret til at være selvrensende og skal kun højtryksspules, når den ikke fungerer – ellers ikke. Billige husstandsomdelte tilbud om forebyggende højtryksspuling bør man derfor holde sig fra. Forstoppelser i kloakken bør ikke forebygges via spuling, der oftest vil gøre mere skade end gavn.

En såkaldt forebyggende spuling kan risikere at halvere en ældre kloaks restlevetid. Levetiden for en kloak forventes at være ca. 50 år.

En højtryksspuling fjerner den hinde i rørene, der er dannet gennem årene. Denne hinde udligner små ujævnheder og holder samlingerne tætte. Spuletrykket risikerer at fjerne samlingsmaterialet mellem rørene, hvorefter der kan løbe vand ud af kloakledningen. Den omgivende jord opblødes, hvorved man risikerer at der kan opstå dyre sætningsskader på kloak og bygninger.