Tømning af tanke og sandfang

Slamsuger fra P.H. Kloakrens

P. H. Kloakrens har egen stor moderne slamsuger og tilbyder tømning og rensning af samletanke, sandfang, septiktanke, fedtsamlere, fedttanke, spildprodukttanke og lign. Det er kraftigt udstyr som klarer ethvert behov for slamsugning, rensning af sandfang og lignende opgaver.

Med en fast tømningsordning kan de fleste driftsstop undgås. Få en fast tømningsaftale på jeres kloakinstallation, som vi løbende vedligeholder:

 • Fedtudskiller
 • Pumpebrønde
 • Køkkenbrønde
 • Vejbrønde og gårdbrønde
 • Nedløbsbrønde og tagbrønde
 • Sandfang
 • Olieudskiller
 • Septik- og trixtanke
 • Spildevandstanke
 • Toiletkabiner
 • Rodskæring
septictank