Brønde

Kloakrensning i brønd

Vi renser og løser dine problemer med kloakbrønde og afløb

Når spildevandet ikke forsvinder i afløbet, eller det ”klukker” mærkeligt, når du skyller ud så har du sikkert et kloakproblem! Hvis du har en skelbrønd eller rensebrønd mellem dit hus og hovedkloakken, skal du starte med at løfte på dækslet til brønden.

Hvis skelbrønden er fuld af vand, er der sandsynlighed for, at kommunens hovedledning er blokeret. Du skal så kontakte kommunens kloakforsyning, som hurtigst muligt vil rense hovedledningen uden afgifter for dig.

Hvis rensebrønden er tom eller tør, er problemet opstået lægere oppe på din egen kloakledning. Er brønden næsten tør, så prøv at skylle ud i toilettet. Er brønden stadig næsten tør, er forstoppelsen på den private del af kloakken. Du skal så kontakte P.H. Kloakrens for at løse problemet. Udgiften for rensning af din kloak skal du selv betale.

Se en utrolig overvågningsvideo af en kæmpe brønd der overbelastes og hvor brønddækslet skydes af pga. voldsomt skybrud.

 • Kloakbrønd
 • Vejbrønd
 • Skelbrønd
 • Spulebrønd
 • Gennemløbsbrønd
 • Tagvandsbrønd
 • Fedtudskiller & olieudskiller
 • Sandfang / sandfilter
 • Rensebrønd

Typiske skadesårsager på kloakledninger:

 • Lunker i rørføringen
 • Klemning af kloakrør
 • Indvækst af rødder
 • Forskudte samlinger pga. jordsætning
 • Blokerende fremmedlegemer i kloakføring
 • Knuste / sammenfaldne kloakrør
 • Indvendige ophobninger af fedt eller rust
 • Fejlkonstruktion / montagefejl / materialesvigt
Kloakmedarbejder renser kloak

Undgå dyre skader ved at passe og holde opsyn med din kloak

I de fleste tilfælde opstår skader som følge af manglende opsyn og vedligehold på den private del af kloakledningerne, og så er det dig som husejer, der har ansvaret – også det økonomiske.

Som husejer har du ansvaret for alle installationer på din ejendom – også kloakstikledningerne helt ud til den offentlige del af kloakstikledningen. Har du tegnet en forsikring med dækning for skjult rørskade, er det muligt, at dit forsikringsselskab vil dække udgifterne.

Gentagne tilfælde af forstoppelse eller sand og sten i bunden af din rensebrønd er typiske tegn på, at der ikke kun er tale om forstoppelse. Så kan årsagen være skader på dine egne brønde og kloakledninger.