Indendørs afløb

Afløb fra vask
 • Køkkenafløb
 • Badeværelsesafløb
 • Toiletter & vaske
 • Gulvafløb
 • Faldstammer og grenrør
 • Vand i kælderen
 • Overløbssikring

Når dine indendørs afløb ikke virker

Symptomer: vandet forsvinder ikke, eller det ”klukker” mærkeligt fra afløbet eller faldstammen, når der skylles spildevand ud.

Hvis du har en rensebrønd mellem dit hus og hovedkloakken, bør du starte med at løfte på rensebrøndens dæksel. Hvis brønden er fuld af vand, er kommunens hovedledning er formentlig blokeret. Du skal så kontakte den kommunale kloakforsyning, som hurtigst muligt renser hovedledningen uden afgifter for dig.

Hvis rensebrønden er tom, er problemet opstået på din egen kloakledning. Du bør derfor kontakte P. H. Kloakrens for at løse problemet. Udgifterne til rensningen skal du selv betale.

Hyppige tilfælde af forstoppelse eller sand og sten i bunden af din rensebrønd er typiske tegn på, at der ikke kun er tale om forstoppelse. Så kan årsagen være skader på dine egne kloakledninger.

Som husejer har du ansvaret for alle installationer på din ejendom – også kloakkens stikledninger helt ud til den offentlige del af hovedkloakken.

Afløbet lugter eller er stoppet – hvad er der galt?

Vandlås under vask

Hvis det lugter af kloak inde i huset, er der fejl på kloakken. Undersøg først, om der er vand i alle vandlåse i gulvafløb, håndvask, køkkenvask og toilet og fyld eventuelt efter. Hvis det ikke hjælper, skal vandlåsene måske renses eller det kan skyldes defekter i dit kloaksystem. Du bør derfor kontakte P.H. Kloakrens.

Sådan beskytter du miljøet og kloakafløbene

Du bør tage hensyn til miljøet og undgå problemer med kloak og afløb. Tænk over hvad du hælder i dit afløb:

 • Hæld ikke miljøfarligt affald, som fx kemikalier, olie, opløsningsmidler og medicinrester i kloakken. Det er til skade både for miljøet og kloakarbejdernes sundhed.
 • Hæld ikke fedt (fx madolie, fritureolie og lignende) eller madrester i afløbet. Det størkner og får afløbet til at stoppe til. Tør derfor overskydende fedt af pander og andre beholdere og smid det i skraldespanden, førend du vasker op.
 • Hvis du bruger stempelkaffekande, så tøm kaffegrums ud i skraldespanden.
 • Skyl ikke bleer, hygiejnebind, vatpinde, kondomer, kattegrus og lignende ud i afløb og toilet, da affaldet kan få dit toilet og afløb til at stoppe.
 • Hvis din vask har en afløbssi (også kaldet strainer) med små huller, skåner du afløb og kloak for kartoffelskræller, småsten og andet, der ikke kan passere gennem hullerne.

Undgå vand og oversvømmelser i kælderen ved at etablere en pumpe eller højtvandslukke

Paraply og gummistøvler

Når det regner særlig kraftigt, er der øget risiko for at få kloakvand i kælderen i bydele, hvor regnvand og spildevand bortledes i samme kloakledning.

Hovedkloakken er ikke dimensioneret til at bortlede vand fra meget kraftige eller langvarige regnskyl. Når kloakledningen overbelastes, vil regn- og spildevand derfor kunne stige op i kælderens afløb.

Det betyder, at du kan være særlig udsat, hvis din kælder ligger lavt i forhold til kloakledningen. Du kan minimere eller fjerne risikoen for vand i kælderen ved at få installeret en pumpe eller en højtvandslukke.

Pumpen sørger for, at spildevandet bortledes, og ikke presses tilbage og op gennem evt. afløb.

Højtvandslukken afspærer automatisk ved spildevandets pres tilbage mod kælderens afløb, men kan også lukkes manuelt, når du er bortrejst.

En højtvandslukke er dog først rigtig effektiv, hvis tagnedløbsvandet ledes direkte ud i rensebrønden, om på den rigtige side af højtvandslukken. Ellers risikerer man, at få vand i kælderen pga. nedbøren, der falder på husets tagflader.

Sammen med P. H. Kloakrens kan du finde den løsning, der passer bedst til dine kloakinstallationer. Det kan opleves som en stor investering på kort sigt, men de forebyggende tiltag sikrer dig mod omfattende skader på inventar og bygning.