Rodskæring mod forstoppelser i kloakrør

I kloakledninger kan rødder fra træer og buske arbejde sig ind i rørene. Få centimetre inde i et kloakrør, kan rodspidser skabe aflejringer, hvilket ødelægger gennemstrømningen af spildevandet i røret. P. H. Kloakrens fjerner rødder i afløb og brønde med en rodskærer og spuling. Efterfølgende kan vi udføre en TV-inspektion for at kontrollere resultatet af arbejdet.

Rodskæring kan løse problemer med gennemløb ved fx:

  • Rødder og rodnet
  • Faste aflejringer
  • Udfældninger
  • Fedt og betonaflejringer
  • Glatte forskudte samlinger
  • Indragende påhug
  • Indhængende gummiringe/asfalt

Vi kan dokumentere arbejdets udførelse med et før og efter foto eller med videooptagelse.