Rotteproblemer

Gode råd om rotteproblemer og rottesikring

Rotten er et skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner. Rotten kan være smittebærer af en masse forskellige sygdomme, hvoraf nogle kan være livstruende. Rotten har stor tilpasningsevne til sine miljøer og det vil derfor være umuligt at udrydde den fuldstændigt

Konstaterer du, at der er rotter på din ejendom, har du pligt til at henvende dig til kommunen. Det er kommunens ansvar at bekæmpe rotterne hurtigt og effektivt og kommunens rottebekæmpelse er gratis.

Vær opmærksom på, at rotter færdes i en omkreds af op til 2 km fra deres tilholdssted. Udgiften til udbedring af de skader, som rotterne forvolder på en ejendom, samt udgiften i forbindelse med skader på ejendommens kloakanlæg, skal betales af ejeren.

De 4 tegn på rotter

Rotte

Lugt

Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og grisestald.

Ekskrementer

Rotter efterlader sig ekskrementer. Rotteafføringen er sort, cylinderformet og ca. 6 mm tykke og ca. 17 mm lange. De er spidse i den ene ende.

Huller

Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan fx være i nærheden af bræddæksler eller husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen.

Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være meget større end en to-krone. Hold også øje med friske, afgnavede træspåner.

Lyde

Piben og kradsen ved panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være en mus eller lækat, mår eller andre skadedyr, du har besøg af.

Lad kommunens skadedyrsbekæmpelse afgøre, hvem der er på færde.

Sådan holdes rotterne ude af din ejendom:

  • Foretag ikke indgreb på kloakken, men overlad det til en autoriseret kloakmester
  • Efterlad ikke åbne eller ubenyttede afløbsinstallationer (gårdtoiletter, gulvafløb m.v.)
  • Lad en kloakmester sløjfe alle ubenyttede rørledninger
  • Lad en kloakmester sætte metalnet over udluftningsledninger / faldstammer
  • Få foretaget TV-inspektion af ejendommens afløbsledninger
  • Få monteret rottespære i dit kloaksystem

Bog om kloak rotter
Bogen Sådan bekæmper du mur og rotter uden gift
Bog om rotters smitterisiko