Linksamling til viden om kloaksystemer

Slamsuger fra P.H. Kloakrens

www.kloaksikring.dk
Et site om rottesikring af koaksystemer. Her finder du dokumentation og en interessant videofilm om rotters liv, gener og bekæmpelse heraf.

www.ler.dk
Ledningsejerregistret, LER. Registrets formål er at undgå de graveskader på ledninger, som hvert år koster samfundet store summer og forsyningssvigt.

www.kloakviden.dk
En omfattende samling viden til alle der har interesse for kloakering. Her findes også en meget stor linksamling om emnet.

www.dankloak.dk
Danske Kloakmestre er landets største brancheorganisation på området. Foreningen er stiftet med henblik på at sikre det enkelte medlem nødvendig efteruddannelse, orientering om nye produkter og arbejdsmetoder til gavn for kunderne.

www.geus.dk
Få mere viden om vandets evige kredsløb – fra naturen til forbrug fra han og retur til naturen. Her finder du video, viden og masser af information om vand og geologien sammenhænge.

www.skideligeglad.dk
For at skabe fokus på håndtering af spildevand, gennemføres en kommunal oplysningskampagne om grundvandets betydning, spildevandets rensningsproces og tømning af bundfældningstanke. Kampagnen gennemføres med fokus på følgende tre målgrupper:

  1. Offentlige myndigheder og aktører i branchen – (Teknisk spor)
  2. Borgerrelateret formidling – (Oplysende spor)
  3. Børn, skoler og institutioner – (Undervisningsspor)

Projekt og materiale er udarbejdet af Mariagerfjord Kommune 2009 og Danske Kloakmestre. Projektet har fået tilskud fra EU, Fødevareministeriet og Velfærdsministeriet.